Öröm és ünnep – beszélgetés Mácz Istvánnal

Mácz István: Öröm és ünnep (könyvborító)Közeledik advent, a várakozás időszaka. Készülünk karácsonyra, a titokra, amelyben Isten emberré lett. Öröm és ünnep című könyvem a mindennapi ember nyelvén közelíti meg a Megtestesülés Titkát. Csodálatot kíván ébreszteni, örömre kíván hangolni és tettekre ösztönözni, mely hármas egység harmóniájában imádat bontakozik ki a lélekben. Jézusra tekintve a Szentháromság mélységei és magasságai fénylenek elmélkedően az olvasó elé.

A megtestesülés ünnepe

Hitünk középponti misztériuma, üdvtörténetének legfontosabb része Isten emberré válása. Ezt a titkot mutatja be mindannyiunk számára a kötet. Misztérium teremt ünnepet. A Megtestesülés Misztériuma tény. Ünnepelni az embernek, az egész embernek kell: szív, ész, akarat. Ha az értelem gondolatot kap, igazság sejlik föl előtte, akkor csodálatra gyullad. A szív ünnepe az érzés: öröm, megilletődöttség, érintettség. Gondolat és érzés tettre serkenti az akaratot. A gondolkozó értelem, az érző szív és a cselekvő akarat harmóniájában megszületik az emberben az ünnep.

Pápai lelkiség és szellemiség

Szent II. János pál pápa 1998-ban, éppen advent első vasárnapján adta közre a 2000. év nagy jubileumát meghirdető bulláját. Ennek első részében így fogalmaz: “Jézus az igazi újdonság, aki az emberiség minden várakozását fölülmúlja. Újdonsága örökre megmarad a történelem egymást követő korszakain át. Ezért Isten Fia megtestesülése és az üdvösség, melyet halálával és föltámadásával megvalósított, az igazi kritérium a történelmi valóság és minden olyan program megítéléséhez, mely azt tűzi ki célul, hogy emberibbé tegye az ember életét.”

Könyvem alapvetően a Szentatya által jegyzett, az Incornationis mysterium címet viselő bullájában kifejezett pápai lelkiséget, szellemiséget törekszik átadni a mindennapok emberének. Hívőhöz, vallás nélküli és kereső emberhez egyaránt szól. Mindenkinek. Egyszerűen és érthetően a Nagy Titokról.

Öröm és ünnep a ceglédi Mária rádióban

2015-ben egy beszélgetéssorozat keretében mesélek eddig megjelent könyveimről a ceglédi Mária rádió hallgatóinak. Öröm és ünnep című könyvem az adventi időszakban, karácsonyhoz közeledve a leginkább aktuális. Beszélgetőtársam most is Szelényi Péter volt. A teljes beszélgetés itt meghallgatható.

Hozzászólások