Mácz István: Szép az Isten

Mácz István: Szép az IstenKönyvről könyvre címmel beszélgetés-sorozatot indított a ceglédi Mária rádió. Mácz Istvánnal Szelényi Péter most a Szép az Isten című könyvről beszélget.
“Rendkívül fontos kérdés: Van-e Isten? Semmivel sem jelentéktelenebb kérdés: Isten szép?” – állapítja meg könyvében az író. A könyv igazában antológia. Isten szépségéről vall benne Platon, Assziszi Szent Ferenc, Keresztes Szent János, Pázmány Péter, Simone Weil, Benedetto Croce, Teilard de Chardin, Buber, Barth, Hamvas Béla, Maritian, Pilinszky János, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Barsi Balázs, Juhász Ferenc, Simon András…. és sokan mások.

A teljes beszélgetés itt meghallgatható.

Mácz István: Találkoztam a szeretettel

Mácz István: Találkoztam a szeretettel Könyvről könyvre címmel beszélgetés-sorozatot indított a ceglédi Mária rádió. Mácz Istvánnal Szelényi Péter most a Találkoztam a szeretettel című könyvről beszélget. Időről időre közreadjuk a többi könyvről szóló beszélgetést is.

“Szívemből kimásolt sorokat adok át. Személyesebb, mint az előző könyvem, az Örülj velem. Emlékezés, inkább vallomás. Valami a lelkemből. Szívem dobbanásai.” – vallja a szerző.

A teljes beszélgetés itt meghallgatható.

AZ ARADI VÉRTANÚK ÜZENETE

A tizenhárom aradi vértanú

Ne ásd föl a múltat a holtakért. Hagyd csöndesen
pihenni őket, s inkább várj. Előbb, utóbb maguktól
jelentkeznek szokásaik szerint. Mert sokféle szokásuk
és szeszélyük van.

(Rónay György)

Igaza van a költőnek közvetlen halottjainkra vonatkozóan és igaz a nemzet családjának nagy halottjait illetően is. Nem kell felásni a múltat, jelentkeznek ők. Jelentkeznek az Aradi Vértanúk. Minden év október 6-án.

Tovább

Paál Zsolt: Gondolatok Mácz István legújabb könyve olvasásakor

Miért?Van egy tévesen La Rochefoucauld-nak tulajdonított idézet, mely valójában Jean Chardintől származik: „Ne désirer que ce qu’on a, c’est avoir tout ce qu’on désire”, mely hevenyészett magyar fordításban ekképpen szól: „Elégedjünk meg azzal, amink van.”

Igaz, Jean Chardinből is kettő volt, a festő és az utazó. A fenti idézet a XVIII. századi festőtől származik, akinek művészete és Mácz István egész életműve között rejtett és mégis nyilvánvaló hasonlóságot talál e sorok írója.  Tovább

Benkő tanár úr, köszönöm!

Benkő tanár úr. Alacsony. Kissé hajlott hátú ember. Hatalmas, olykor véreres szemek arcában. Nyugtalan tekintet. Gyors mozgás. Erős hang. Szenvedélyes magyarázat a kémia, a biológia tényeiről. Néha gúnyba csapott át a vallás igazságait, a hit gyakorlását illetően. Türelmetlen volt a hanyagokkal, tudatlanokkal szemben. Nagyra becsülte az érdeklődést, a közösséget kedvre derítő vicceket. A diákot előtte kedvessé a szorgalom és tudás tette. Aki nehézkesen tanulta természettudományos tantárgyait vagy a szorgalom hiányát tapasztalta, azzal éreztette elmarasztaló véleményét. Ilyen voltam én is. Ezért lepett meg, amikor az egyik szünetben nevemet kiáltotta és utasított: “Menj a szertárba!” Tovább

“LÁTTAM A LELKET!” (Jn 1,32)

Ki látta?
Keresztelő János állította a Jordán partján – adja hírül a Biblia.
Igazat mondott?
Látható a Láthatatlan? Érzékelhető az érzékelhetetlen? Istennél semmi sem lehetetlen. Most pedig Róla van szó…
Vajon Isten a teremtett világmindenség láthatóságában nem Önmagát  önmagát mutatta és mutatja be? Amikor Egyszülött Fia emberré lett Jézusban, látható lett. A Szentlélek eljöveteleikor  galamb alakjában, máskor tüzes nyelvek lobbanásában, szélviharban, szelíd forrásvízben vált érzékelhetővé.
Saját lelkem sem látom. Mégis mi fénylik föl a szememben s beszél tekintetemben?az arc mosolya, a kéz mozdulata több, mint ami látható. A gondolatban a lélek szikrája fénylik, a szív szeretetében a lélek izzik. Aki rám néz, a lelkemet is látja, aki rád néz, annak lelked többé nem rejtett.
“Láttam a Lelket!” – kiáltott Keresztelő János. Igazat mondott.

Tovább

Töredékek

SOROK

csak sorok
a sorokban én
kit érdekel?
(nem érdekel)

csak sorok
az enyémek
a sorokban én
(van kit érdekel)

szóljatok sorok
én
kiáltok

(1970)

Tovább

Őrzöm ölelését

Múltba nézek. Emlékek élednek. Arcokat látok. Ismerősök. Leírok egy nevet, magamnak: Szolnoky János Apát Úr… Emlékezésem homályát villámként hasítja szét az a pillanat, amikor utoljára öleltük meg egymást.

Tovább

Karácsony, karácsonyom

Karácsony, karácsonyomKarácsony.
Ajándék nekem, és ajándék, amit én adok.
Karácsony.
Villogó fények az utcákon és tereken.
Árubőség a kirakatokban, kedvezmény a boltokban, “akció!”.
Vendégvárás gondokkal, és gond, én mit vigyek?
Karácsony.
Szent és profán programok. (Gyöngy sertések előtt…)
Karácsony.
Ünnepi ruha. Mise. Istentisztelet. Menni illik, kell. Mintha nem is lenne.
Karácsony.
Mi-minden? De nekem mi?! (És remélem, sokan másoknak.)
ISTEN EMBERRÉ LETT. Megtestesülés.
Ez a mély, létünkbe hasító, életünket teljessé tévő tényt képtelen elhomályosítani a felszínes (bár érthető) csillogás, zaj, rohanás, közömbösség.
Vagy mégis? Rajtam múlik. Rajtunk.
Ma már nekem is más a karácsony, min gyermekkoromban, más fiamnak, lányaimnak, unokáimnak. De nekik is a karácsony, karácsony!

Tovább

ADVENT: ELJÖVETEL

AdventRohanó világunk tele idegen szavakkal. Megszokás vagy felületesség miatt alig törődünk jelentésükkel. Napjaink reklámjai, programjainak hirdetései tele vannak az “advent” szóval. Keresztény igehirdetők advent időszakáról beszélnek. Alig van ember, akit érdekelne, hogy az advent latin szó. Jelentése: eljövetel. De  kinek az eljövetele, vagy minek a várása? A villogó reklámoktól elkápráztatott embert nem érdekli, a vásárlástól lázast a boltokban közömbösen hagyja, a szórakoztató program keresők csupán kikapcsolódást várnak. – A keresztény embernek az advent Krisztus eljövetele, Krisztus-várásTovább

« ElõzõKövetkezõ »