Advent négy hete – nekem nem elég

AdventAdvent, eljövetel, eljött az emberekhez Isten. Négy hétig, kivételesen az idén 3 hétig várjuk születése napját. „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott.” (Jn 1,14) Az Isten Fia a judeai Betlehemben született. Édesanyja a názáreti Mária. Mellette volt József, az ács, majd pásztorok jöttek, később bölcs királyok és megajándékozták az újszülött Gyermeket. Imádták Őt.

Napjainkban a közel 8 milliárd emberből sok-sok millió keresztény ember az ő születésnapjára készül, karácsonyra 4 héten át. 4 hét? Napjainkban 3. Nekem ez nem elég. Ő nemcsak eljött, hanem újra jön, „megszületik”, eljön bármelyik órában, bármelyik emberhez. Ő ígérte: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt18,20) Igen, a családunkban, barátaink között, imaközösségben nevében együtt vagyunk, Ő jelen van. Ma. Most. Nem hiába hívjuk, várjuk. Titokzatosan, de valóságosan. Ő mondja: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23)

Mi történik napjainkban?

Az első karácsony éjszakáján, amikor édesanyja ölelte, József, a pásztorok és bölcsek érinthették kicsiny kezét, nem irigylem őket. Miért? Mi történik napjainkban? Testét adja ételül, vérét italul. Ilyet csak maga az Isten találhatott ki és cselekszik meg. Az Utolsó Vacsorán apostolaival együtt volt, és következőket tette és mondta, amint ezt a jelenlévő Máté apostol leírta: „Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26) Az ugyancsak jelenlévő Lukács apostol még hozzá teszi: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” (Lk42,19) – Igen, ez történik a katolikus miséken és hasonló más keresztyén egyházak istentiszteletén. Aki áldozik, aki az úrvacsorában részesül abban jelen lesz – részünkre elképzelhetetlen módon – Jézus Krisztus. Eljön, nem hiába várjuk. Eljön, várakozásunk nem hiábavaló.

Nekem nem elég

Karácsony. December 25. Isten Fiának születésnapja. Eljött és szüntelen jön. Ezért nem elég nekem, hogy csak 4 hétig várjuk születése napját. Nekem minden nap advent, hiszen csak elég, ha az Ő nevében együtt vagyok imában enyéimmel.

És tisztelt, kedves Olvasóimnak elég a 4, az idén a 3 hét? Elég az ajándékozás gondja (mit adok, mit kapok?) a reklámok ostromló zaja? Vagy kell a csönd, az érthetetlen valóság: Isten emberré lett, eljött, és eljön és napjainkban is igaz, amit kínszenvedése, feltámadása után, mennybemenetele előtt mondott: „Én íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,20)

Hozzászólások