Húsvéti hitvallás nagypénteken

Jézus Krisztus meghalt

Jézus meghalt a kereszten. Nagypéntek.

h i s z e m :

– ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok
– úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte
– halálosan szomorú az én lelkem
– Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
– kezedbe ajánlom lelkem
– senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért
– irgalmat akarok, nem áldozatot
– szeresd Uradat, Istenedet
– szeressétek egymást és ellenségeiteket
– nem elítélni jöttem a világot, hanem megmenteni
– az Emberfia nem azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért
– hited megmentett téged
– ember, bocsánatot nyertek bűneid
– legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok irgalmas
– én vagyok a jó Pásztor, azért szeret engem az Atya, mert én életemet adom juhaimért
– senki sem jut az Atyához, csak általam
– aki kér, kap, – aki keres, talál,- aki zörget, annak ajtót nyitnak
– három nap múlva feltámadok

Tanítványaitól kérdi Jézus: „Kinek tartjátok az Emberfiát?” Péterrel válaszolom: „TE VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLŐ ISTEN FIA!”

Mácz István

Hozzászólások