Jézus és Claudia Procula (Mt.27,19.)

Láttuk eddig Jézus mellett Júdást, Pétert, Pilátust és Heródest. Elképzeltük arcukat. Vannak azonban, akiknek arcvonásai ismeretlenségben maradnak. A Biblia néhány vonást ad csak róluk, villanást benső életükről. A külső különben is az előzővel szemben jelentéktelen. Különösen Jézus mellett. Körülötte szenvedésének történetében asszonyokat is látunk. Őt nemcsak öklök, de szívek is kísérik. Nemcsak röhej veszi körül, hanem zokogás is hallik. Nemcsak vádak hangzanak ellene, de a perben akad egy védője, egyetlen egy, aki mellette szól. Egy asszony. Pilátus felesége.
Ki Ő?  – A hagyomány őrzi nevét. Claudia Procula. A hagyomány beszéli róla, hogy Pilátus nagyon szerethette, hiszen magával hozta a helytartóságra. Rómából Jeruzsálembe. Ehhez akkoriban engedély kellett. Claudia pogány volt. Római. Előkelő. Kelet titkai iránt érdeklődő. Jézust valószínűleg csak látta vagy hallott tanításáról. Rokonszenves lett neki. Ennyit mesél a hagyomány. Fontosabbat ír le Máté evangélista.
Claudai Procula férjének üzente a tárgyalás közben: ” Semmi dolgod ne legyen azzal az igaz emberrel, ma álmomban sokat szenvedtem miatta.”
Lám, akkor, amikor senki nem mer szót emelni a perbe vont Jézus mellett, akkor egy valaki mégis akad. Ő. Egy asszony. Pogány. Ott ahol száz hívatlan ügyész vádol, akad egy védőügyvéd. Csak egyetlen nő meri felemelni szavát az Ártatlan mellett.
Szava halk. Suttogva mondhatták a bírónak. Súgva, de mondják.  Ért valamit?  –  Jó, hogy üzentél Claudia! Nem tudták oly halkan súgni szavaidat Pilátusnak, hogy ne ” hallotta ” volna meg az, aki „tudja mi van az emberben”, ismeri még gondolatikat is. A szerinted is igaz embernek vigasza lettél.Benned is láthatta Jézus, nem hiába jött a földre. Tanításának hullámai elérték a szívedet is és bátor voltál szót emelni az Igazság, a Jóság, az ártatlanul Elítélt mellett.
Asszonyok, lányok szóljatok mindig, amikor észreveszitek, a hogy férfiben az ész és erő hamisan lát és tévesen ítél. A szívnek mélyebb a bölcsessége, mint az észnek. Isten számít rátok. Védjétek az Igazságot, a Szeretetet, hiszen olyankor magatokat is véditek, hiszen a férfi, aki képes káromkodással, ököllel szembe menni Istennel, az titeket sem fog kímélni.
( Mily szerencséje az emberiség történelmének, hogy Claudai Procula nem egyedül álló, vannak, akik ugyan ismeretlenek maradnak, de halk szavukkal történelmi eseményeket befolyásolnak hatalmat gyakorló férjeiknél, és mennyi névtelen nő, akik mint anya, jegyes, feleség szelídséget, irgalmat, könyörületet, szeretetet, megbocsátást,  megértést teremtenek családjukban. Isten számon tartja őket.)

Lányok, asszonyok, van szívetek, bátran legyetek vigaszai a sebzett, rászoruló gyermeknek, férfinek, öregnek, betegnek…
Pilátus előtt és által Elítélt Uram, add hinnem, hogy a legreménytelenebb helyzetben is a Jóért elsuttogott szó nem hiábavaló. Adj bátorságot, hogy kiáltsak vagy halkan szóljak, amikor kell.

Mácz István

Hozzászólások