ISTEN (és) az Igazság, a Jóság, a Szépség

Isten az Igazság, a Szépség, a JóságIsten igazságával elbűvöl, jóságával melenget, szépségével magához édesget.

Az igazság isteni valóság. Maga Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

A jóság lényege isteni. „Egy valaki jó, az Isten.” Tanítja Jézus.

Isteni fénylik a szépségben, e szépség tündökölt át Jézuson színeváltozásakor a Táborhegyén: „Ragyogott az arca, mint a nap, ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár.”

Törekednénk-e az igazság után, vágynánk-e a jóság után, kívánnánk-e a szépséget, ha nem hordanánk mélyünkben, bár részlegesen, a Végtelent? Az ostyában (úrvacsorák falatnyi kenyerében) „elfér” az Isten. Minden igaz, minden szép, minden jó a Végtelent rejti.

Igazság, szépség, jóság: maga az Isten

Az ember személy. Végtelen igényét csak személy elégítheti ki. Tehát a vágyott, sejtjeiben érzett, lélekösztönében akart igazság, jóság, szépség csak személy lehet. A vallásbölcselet és hitünk mondja: Isten.

Az igazság szemét be lehet köti, a jóság kezeit bilincsbe lehet verni, a szépség arcát le lehet takarni – mégis lát az igazság, cselekszik a jóság és fénylik a szépség, mert gyökerük Isten mélységébe ér, és lombjukat Isten fénye élteti.

Az Istenben sejtett jóság emberi tettekben testesül meg, a jó tettek pedig Szívéhez emelik szívem.

Az Isten igazsága igazságainkban fel-felszikrázik, és e szikrák nyugtatják nyugtalan szellemünk. 

Isten szépsége a világban: út az Istenhez

Az Istenben keresett szépséget a világban találom meg, a világ szépsége pedig Istenhez vezet.

Istent az Igaz ismeri, a Jó öleli, a Szép dicséri.

Igaz – jó – szép. De hol a szent? Ahol együtt van az igazság,  a jóság, a szépség, ott a szent!

A szentség, mint a fény… A fény a szivárvány 7 színében ragyog elénk. A szentség „színei” a jó, az igaz és a szép!

Egypetéjű hármas ikrek az igazság, jóság, szépség, atyjuk maga az Isten.

A teremtő Atya után nyomoz, aki az igazságot keresi. A megváltó Fiú után sóvárog, aki a jót kívánja. A Szentlélek vonzásában él, aki a szépséget akarja látni vagy megalkotni.Az egyetlen Valóság a három teljes érték egysége

Az egyetlen Valóság a három teljes érték egysége

Istent csak az tudná elkerülni, aki képes közömbös lenni a szépség, a jóság, az igazság hatásával szemben.

Őrült, aki tagadná a levegőt, hiszen pillanatokként szívja magába. – Lám mégis van, aki tagadja Istent, holott, amikor igazsággal táplálkozik, jósággal ölelkezik, elbűvöli a szépség: Istent LÉLEKzi be.

IGAZ az Atya, a Fiú, a Szentlélek. JÓ az Atya, Fiú, a Szentlélek. SZÉP az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Az egyetlen Isten Szentháromság. Az egyetlen Valóság a három teljes érték egysége.

Minden jóságban Ő ölel.

Isten szól hozzám –
minden igazságban üzen.
Látom az Istent –
minden szépségben elém sejlik.
Közel az Isten!
Minden jóságban Ő ölel
.

…………………………………………………………………………………………………………………………

EPILOGUS.

Igazság, jóság, szépség, tiszteljük, akarjuk, szeretjük, bár érezzük: 

amit elértünk, az mind rész csupán, töredék az Egészből. (Ám felfoghatnánk-e mi, véges lények már most, véges létünkben az Egészet?!) Akarjuk csak a részeket, szeressük, hiszen az Egészből részek, és töredékükben is nekünk ajándékozzák az EGÉSZET, mint a kerek ostya a Végtelen Istent. Áldozzuk a rész igazságokban, jóságokban, áldozzuk a töredék szépségekben a személyes és teljes Igazságot, Jóságot, Szépséget: AZ ISTENT! Az igazság fényében, a jóság erejével, a szépségszárnyain SZÁLLJUNK FELÉJE!

Mácz István


Fenti gondolatok Mácz István LÉLEKzetvételeim című könyvből valók.

Hozzászólások